piątek, 8 listopada 2013

Rozwód czy separacja?


O  ile większość  osób  potrafi  zdefiniować  czym  jest  rozwód  i  jakie  skutki  prawne wywołuje,  o tyle  w przypadku separacji wiedza ta jest sporo mniejsza. Każdy małżonek, którego małżeństwo przeżywa na tyle poważny kryzys, że myśli o prawnym jego rozwiązaniu, często zadaje sobie pytanie, czy w danej sytuacji należy wnosić o rozwód, czy też o separację. Jak pokazuje praktyka często znaczenie przy podejmowaniu decyzji mogą mieć oprócz prawnych także względy religijne.Podobieństwa między rozwodem a separacją:
 1. Warunkiem niezbędnym do ich orzeczenia przez sąd jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie między małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej;
 2. Sąd może odmówić  orzeczenia rozwodu i separacji w przypadku gdy będzie to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci. Najczęstszym przykładem jest choroba małoletniego dziecka, która zmusza oboje rodziców do wzmożonej opieki;
 3. Rozwód i separacja  mogą  zostać  orzeczone  zarówno bez  orzekania  o  winie jak i  wskazując, który  z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego;
 4. W orzeczeniu kończącym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o ustaleniu kontaktów, o obowiązkach ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania małoletnich dzieci;
 5. orzeczenie rozwodu i separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Różnice między rozwodem a separacją:

 1. Warunkiem niezbędnym do orzeczenia rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co nie jest wymagane przy separacji. Trwałość rozkładu polega na przekonaniu małżonków, że nie ma szans na odbudowanie wspólnych więzi; 
 2. Rozwód powoduje nieodwracalne skutki prawne i nie może zostać cofnięty; separacja może zostać zniesiona przez sąd na wniosek małżonków – z chwilą jej zniesienia ustają wszystkie jej skutki;
 3. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, podczas gdy z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie każdy z byłych małżonków może ponownie zawrzeć związek małżeński;  
 4. Małżonek będący w separacji nie może zmienić nazwiska; w przypadku orzeczenia rozwodzie były małżonek może w ciągu trzech miesięcy od jego uprawomocnienia się  powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
        Wydaje się, że zasadniczym pytaniem jakie powinien zadać sobie każdy z małżonków rozważających podjęcie decyzji o formalnej rozłące z drugim małżonkiem jest pytanie: czy jest przekonany o braku jakiejkolwiek możliwości odbudowy wzajemnych więzi w przyszłości. Jeśli na takie pytanie odpowie pozytywnie to powinien wybrać rozwód. W przypadku, gdy nie jest przekonany, że chce trwale rozstać się ze swoim współmałżonkiem, powinien pomyśleć o separacji i podjęciu w trakcie jej trwania działań, które pozwolą na powrót do małżeństwa, a jeśli nie przyniosą one żadnej zmiany to dopiero wtedy zdecydować się na rozwód.

1 komentarz:

 1. Często dzięki separacji małżeństwa godzą się ze sobą także sama rozumiem sens tego rozwiązania. Często jednak pary chcą się rozejść jak najszybciej i wtedy z separacji się rezygnuje. W każdym razie podczas rozwodu warto zgłosić się do najlepszej kancelarii jak radcaprawny-trojmiasto.pl - Kancelaria Rozwodowa . Oni pomogą tak poprowadzić sprawę by zakończyła się pozytywnie dla klienta.

  OdpowiedzUsuń