piątek, 8 listopada 2013

Rozwód czy separacja?


O  ile większość  osób  potrafi  zdefiniować  czym  jest  rozwód  i  jakie  skutki  prawne wywołuje,  o tyle  w przypadku separacji wiedza ta jest sporo mniejsza. Każdy małżonek, którego małżeństwo przeżywa na tyle poważny kryzys, że myśli o prawnym jego rozwiązaniu, często zadaje sobie pytanie, czy w danej sytuacji należy wnosić o rozwód, czy też o separację. Jak pokazuje praktyka często znaczenie przy podejmowaniu decyzji mogą mieć oprócz prawnych także względy religijne.Podobieństwa między rozwodem a separacją:
 1. Warunkiem niezbędnym do ich orzeczenia przez sąd jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zerwanie między małżonkami więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej;
 2. Sąd może odmówić  orzeczenia rozwodu i separacji w przypadku gdy będzie to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci. Najczęstszym przykładem jest choroba małoletniego dziecka, która zmusza oboje rodziców do wzmożonej opieki;
 3. Rozwód i separacja  mogą  zostać  orzeczone  zarówno bez  orzekania  o  winie jak i  wskazując, który  z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego;
 4. W orzeczeniu kończącym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, o ustaleniu kontaktów, o obowiązkach ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania małoletnich dzieci;
 5. orzeczenie rozwodu i separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
Różnice między rozwodem a separacją:

 1. Warunkiem niezbędnym do orzeczenia rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego, co nie jest wymagane przy separacji. Trwałość rozkładu polega na przekonaniu małżonków, że nie ma szans na odbudowanie wspólnych więzi; 
 2. Rozwód powoduje nieodwracalne skutki prawne i nie może zostać cofnięty; separacja może zostać zniesiona przez sąd na wniosek małżonków – z chwilą jej zniesienia ustają wszystkie jej skutki;
 3. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, podczas gdy z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie każdy z byłych małżonków może ponownie zawrzeć związek małżeński;  
 4. Małżonek będący w separacji nie może zmienić nazwiska; w przypadku orzeczenia rozwodzie były małżonek może w ciągu trzech miesięcy od jego uprawomocnienia się  powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
        Wydaje się, że zasadniczym pytaniem jakie powinien zadać sobie każdy z małżonków rozważających podjęcie decyzji o formalnej rozłące z drugim małżonkiem jest pytanie: czy jest przekonany o braku jakiejkolwiek możliwości odbudowy wzajemnych więzi w przyszłości. Jeśli na takie pytanie odpowie pozytywnie to powinien wybrać rozwód. W przypadku, gdy nie jest przekonany, że chce trwale rozstać się ze swoim współmałżonkiem, powinien pomyśleć o separacji i podjęciu w trakcie jej trwania działań, które pozwolą na powrót do małżeństwa, a jeśli nie przyniosą one żadnej zmiany to dopiero wtedy zdecydować się na rozwód.

3 komentarze:

 1. Często dzięki separacji małżeństwa godzą się ze sobą także sama rozumiem sens tego rozwiązania. Często jednak pary chcą się rozejść jak najszybciej i wtedy z separacji się rezygnuje. W każdym razie podczas rozwodu warto zgłosić się do najlepszej kancelarii jak radcaprawny-trojmiasto.pl - Kancelaria Rozwodowa . Oni pomogą tak poprowadzić sprawę by zakończyła się pozytywnie dla klienta.

  OdpowiedzUsuń
 2. Podczas spraw rozwodowych wyciąga się różne dowody, aby tylko i wyłącznie wykluczyć swoją winę za rozpad małżeństwa. Wiele osób decyduje się na taki wybór, jak internetowy sklep detektywistyczny , aby śledzić małżonka i może to pomóc w zebraniu dowodów, ale nie będzie to legalny sposób zdobycia dowodów. Gadżetów z takich sklepów powinno się używać na własny użytek, dla hobby lub przez osoby, które na co dzień potrzebuję je do profesjonalnych działań, więc koniecznie takie decyzje trzeba sobie wszystko przemyśleć. Osobiście polecam dowiedzieć się jak najwięcej w tym temacie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Lepiej jest sprzedać samochód na własną rękę poprzez ogłoszenia czy w skup aut bytów? Mam stare auto, które stoi na podwórku i tylko zajmuje miejsce. Nie mogę znaleźc żadnego kupca i zaczęłam się zastanawiać nad skorzystaniem z usług skupu aut.

  OdpowiedzUsuń